Backintervaller på band. 
Mycket, mycket tyngre än vad du kan tro. (Om du tror att det är plättlätt alltså.) 

Gör så här:
Maxa bandets lutning. 
Ställ in 30 minuter. 
Öka farten till minst 10km/h.
Spring en minut och vila en, upprepa 15ggr. 
Du får bara bryta om du når din maxpuls eller trillar av bandet.  #ultimateocr