57% av Sveriges befolkning tränar 2-3 gånger i veckan!

(Men det finns också de som tränar väldigt lite eller inte alls.)
20 procent av de tillfrågade tränar bara någon gång i halvåret eller aldrig, enligt undersökningen som gjorts av Sifo och beställts av sportkedjan Stadium. De mest populära aktiviteterna är promenader, styrketräning och löpning.
Här kan jag höja ett varningens finger för promenader. Tänk på att det är stor skillnad på motion och träning.
För att få det hälsosamma effekter bör du hålla igång i minst 30 minuter, bli lite andfådd och gärna komma upp i puls.
Om du rent av blir lite rosig om kinderna så ger jag dig dubbel tumme upp!

Varför tränar folk egentligen?

Främsta anledningen till att träna är för att få bättre hälsa.
Av de svarande i undersökningen anger 73 procent att just bättre hälsa är den primära anledningen till träning och motion. På plats nummer två kommer bättre kondition, och på plats tre att bli starkare.
Bra prioritet, helt klart, och i min gissning ligger i linje med många andra. I framtiden kommer vi träna för att vi fårstår hälsoeffekten av just det. Att träna.

Varför man tränar skiljer sig åt mellan män och kvinnor.
Det är fler kvinnor som tränar för att bli starkare (40 procent) än män (23 procent).
Kvinnor föredrar i högre utsträckning gruppträning och pass som träningsform medan män gillar bollsporter och löpning.

Undersökningen genomfördes under perioden 11 till 16 december 2018. Totalt medverkade 1 000 personer.

Läs mer på Aftonbladet här!